Odată cu aprobarea iniţială din SUA în anul 2004, Avastin a devenit terapia anti-angiogenică accesibilă pe scară largă pentru pacienţii cu forme avansate de cancer.

Clinical use:

The indication is granted market authorization based on objective response rate (ORR) demonstrated in a single-arm Phase II trial. Overall survival (OS) benefit in a single-arm trial cannot be confirmed.

In the pivotal trial, the majority of the clinical responses occurred within 16 weeks. Benefit of continued treatment should be regularly assessed, with the optimal duration of therapy varying for each individual patient.

Distribution Restrictions: ERIVEDGE is only available through a controlled distribution program called the ERIVEDGE Pregnancy Prevention Program (EPPP). For more information please contact the EPPP at 1-888-748-8926 or log onto rocheproplus.ca/en/products-resources/erivedge.html.

Geriatrics (≥65 years of age): Elderly patients should be treated with caution and monitored for adverse events.

Pediatrics (<18 years of age): The safety and efficacy of ERIVEDGE in pediatric patients has not been established. Irreversible premature fusion of the epiphyses and precocious puberty have been reported in pediatric patients exposed to ERIVEDGE. Premature fusion can progress after discontinuation of treatment. Due to safety concerns ERIVEDGE is contraindicated in children and adolescents aged below 18 years.

 

Contraindications:

Female patients who are pregnant or at risk of becoming pregnant

Breastfeeding female patients

Female patients of childbearing potential (FCBP) and male patients who do not comply with the ERIVEDGE Pregnancy Prevention Program

Children and adolescents aged less than 18 years of age

Patients who are hypersensitive to vismodegib or to any ingredient in the formulation

Most serious warnings and precautions:

Embryo-fetal death or severe birth defects: Can cause severe malformations, including craniofacial anomalies, midline defects and limb defects when administered to a female who is pregnant. Must not be used during pregnancy.

Effects on post-natal development: Irreversible premature fusion of the epiphyses (EPF) and precocious puberty have been reported in pediatric patients exposed to ERIVEDGE. In some cases of EPF, fusion progressed after drug discontinuation.

Renal impairment: The safety and efficacy of ERIVEDGE in patients with severe renal impairment have not been studied. No dedicated clinical studies have been conducted to evaluate the effect of mild, moderate and severe renal impairment on the pharmacokinetics of vismodegib.

Hepatic impairment: ERIVEDGE is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment since limited data are available in these patients. ERIVEDGE should be used with caution in patients with mild and moderate hepatic impairment.

Other relevant warnings and precautions:

Effects on post-natal development

Blood donation: Patients must not donate blood while on treatment and for 24 months after discontinuation

Patients with advanced BCC (aBCC) have an increased risk of developing cutaneous squamous cell carcinoma (cuSCC). Cases of cuSCC have been reported in aBCC patients treated with ERIVEDGE. All patients should be monitored routinely while taking ERIVEDGE

Cardiovascular-related events

Decreased appetite, decreased weight and dehydration

Electrolyte abnormalities

Hepatotoxicity

Patients with a history of pancreatitis or gallbladder disease

Gastrointestinal-related events

Anaemia and lymphopenia

Grade 1 hypersensitivity

Arthralgia, back pain, muscle spasms, fractures, and elevated creatine phospohokinase (CPK) measurements reported

Syncope, dysgeusia and ageusia

Psychiatric disorders

Renal disorders and cases of renal failure have been observed in patients treated with ERIVEDGE

Amenorrhea has been observed in clinical trials in 30% of FCBP (Female of Childbearing Potential). Potential to impair fertility in patients

Blood work monitoring

 

For more information:

Please consult the Product Monograph for important information relating to warnings and precautions, adverse reactions, drug interactions, and dosing information that has not been discussed in this piece.

 

The Product Monograph is also available by calling us at 1-888-762-4388.

Indicaţii

 

Avastin (bevacizumab), administrat în asociere cu chimioterapie pe bază de fluoropirimidine, este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu carcinom metastatic de colon sau rect.

Avastin (bevacizumab) trebuie administrat sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor antineoplazice.
 

Mecanism de acţiune

Bevacizumab se leagă de factorul de creştere endotelial vascular (FCEV), factorul cheie al vasculogenezei şi angiogenezei, şi în consecinţă, inhibă legarea FCEV de receptorii săi Flt -1 (R FCEV1) şi KDR (R FCEV2), la suprafaţa celulelor endoteliale. Neutralizarea activităţii biologice a FCEV determină regresia vascularizării tumorilor, normalizează vascularizaţia tumorală rămasă şi inhibă formarea unei noi vascularizaţii tumorale inhibând astfel creşterea tumorală.
 

Efecte farmacodinamice

Administrarea de bevacizumab sau a anticorpului parental murinic în modele de cancer xenotransplantate la şoareci fără blană, a determinat o activitate antitumorala extensivă faţă de cancerele umane, inclusiv cel de colon, sân, pancreas şi prostată. Progresia bolii în sensul metastazării a fost inhibată şi a fost redusă permeabilitatea microvasculară.

 

Doze

Doza recomandată de Avastin administrată sub formă de perfuzie intravenoasă este fie de 5 mg/kg sau 10 mg/kg greutate corporală, administrată o dată la interval de 2 săptămâni, fie 7,5 mg/kg sau 15 mg/kg greutate corporală administrată o dată la interval de 3 săptămâni. Se recomandă ca tratamentul să fie continuat până la progresia bolii sau până la toxicitate inacceptabilă.
 

Grupe speciale de pacienţi
  • Pacienţi vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici.
  • Pacienţi cu insuficienţă renală: Siguranţa şi eficacitatea nu au fost studiate la pacienţii cu insuficienţă renală.
  • Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Siguranţa şi eficacitatea nu au fost studiate la pacienţii cu insuficientă hepatică
  • Copii şi adolescenţi: Siguranta şi eficacitatea bevacizumab la copii şi adolescenti nu au fost stabilite. Avastin nu este aprobat pentru administrare la pacienții cu vârsta sub 18 ani. Nu exista date relevante privind utilizarea bevacizumab la copii şi adolescenţi în indicaţiile aprobate. Datele disponibile în prezent pot fi consultate în Rezumatul Caracteristicilor Produsului la capitolele 4.8 (Reacții adverse), 5.1 (Proprietăţi farmacodinamice), 5.2 (Proprietăţi farmacocinetice) şi 5.3 (Date preclinice de siguranţă), dar nu se poate face nicio recomandare privind doza. Avastin nu trebuie utilizat la copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani, cu gliom cu grad înalt de malignitate, recurent sau progresiv, din cauza incertitudinilor privind eficacitatea. Nu se recomandă reducerea dozei în cazul apariţiei reacţiilor adverse. Dacă este indicat, tratamentul trebuie fie întrerupt definitiv, fie temporar suspendat.
     
Mod de administrare

Doza iniţială trebuie administrată sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 90 minute. Dacă prima perfuzie este bine tolerată, a doua perfuzie poate fi administrată pe durata a 60 minute. Dacă perfuzia administrată pe durata a 60 minute este bine tolerată, toate perfuziile următoare pot fi administrate pe durata a 30 minute.

Nu se administrează prin injecţie intravenoasă rapidă sau bolus.

 

Referinţe:

Rezumatul Caracteristicilor Produsului, Agenţia Europeană a Medicamentului 

http://www.ema.europa.eu/docs/ro_RO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000582/WC500029271.pdf

Informații suplimentare
Sunteți pe cale să părăsiți website-ul rocheplus.ro spre un alt website oferit ca resursă suplimentară. Roche nu este responsabil și nu deține controlul pentru conținutul acestor website-uri.