Proprietati farmacocientice

 

Profilul farmacocinetic al trastuzumab a fost evaluat prin intermediul unui model de farmacocinetică populaţională care a utilizat date cumulate provenite de la 1582 de pacienţi, inclusiv pacienţi cu CMM (cancer mamar metastatic) cu status HER2 pozitiv, CMI (cancer mamar incipient), CGA (cancer gastric avansat) sau alte tipuri de tumori şi voluntari sănătoşi, înrolaţi în 18 studii de fază I, II şi III, trataţi cu Herceptin i.v..

 

Un model bicompartimental cu eliminare paralelă lineară şi non-lineară din compartimentul central a descris profilul concentraţiei plasmatice a trastuzumab în funcţie de timp. Din cauza eliminării non-lineare, clearance-ul total a crescut o dată cu scăderea concentraţiei. Prin urmare, nu poate fi dedusă o valoare constantă a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a trastuzumab.

 

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare scade o dată cu scăderea concentraţiilor, în cadrul unui anumit interval de doze (vezi Tabelul 16). Pacienţii cu CMM şi CMI au avut valori similare ale parametrilor farmacocinetici (de exemplu clearance-ul (Cl), volumul în compartimentul central (Vc)) şi ale expunerilor la starea de echilibru prezise pe criterii populaţionale (Cmin, Cmax şi ASC).

 

Clearance-ul linear a fost de 0,136 l/zi în cazul CMM, de 0,112 l/zi în cazul CMI şi de 0,176 l/zi pentru CGA. Valorile parametrilor de eliminare non-lineară au fost de 8,81 mg/zi pentru rata maximă de eliminare (Vmax) şi de 8,92 µg/ml pentru constanta Michaelis-

Menten (Km) la pacienţii cu CMM, CMI şi CGA. Volumul în compartimentul central a fost de 2,62 l la pacienţii cu CMM şi CMI şi de 3,63 l la pacienţii cu CGA.

 

În modelul final de farmacocinetică populaţională, s-a identificat faptul că, în afară de tipul tumorii primare, greutatea corporală şi valorile serice ale aspartat aminotransferazei şi albuminei sunt covariabile semnificative statistic care influenţează expunerea la trastuzumab. Cu toate acestea, amploarea efectului acestor covariabile  asupra expunerii la trastuzumab sugerează că este puţin probabil ca acestea să aibă un efect semnificativ din punct de vedere clinic asupra concentraţiilor de trastuzumab.

 

Valorile parametrilor de expunere prezise conform farmacocineticii populaţionale (mediana se află între percentilele 5 - 95) şi valorile parametrilor farmacocinetici corespunzătoare concentraţiilor semnificative din punct de vedere clinic (Cmax şi Cmin) la pacienţi cu CMM, CMI şi CGA trataţi cu schemele de tratament aprobate, cu administrare săptămânală şi la fiecare trei săptămâni, sunt prezentate mai jos, în tabelul 14 (Ciclul 1), tabelul 15 (starea de echilibru) şi tabelul 16 (parametrii farmacocinetici).

 

Tabelul 14 Valorile parametrilor de expunere prezise conform farmacocineticii populaţionale pentru ciclul 1 de tratament (mediana se află între percentilele 5 - 95) pentru administrarea Herceptin i.v. la pacienţi cu CMM, CMI şi CGA

 

 

Indicațiile Herceptin

 

Informații suplimentare

Schemă de administrare Tipul tumorii primare N Cmin,ss (µg/ml) Cmax,ss (µg/ml) ASCss, 0-21 zile (µg.zi/ml)

CMM

805

28,7

(2,9 – 46,3)

182

(134 - 280)

1376

(728 - 1998)

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

CMI

390

30.9

(18,7 – 45,5)

176

(127 - 227)

1390

(1039 - 1895)

CGA

274

23,1

(6,1 – 50,3)

132

(84,2 – 225)

1109

(588 – 1938)

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

805

37,4

(8,7 – 58,9)

76,5

(49,4 - 114)

1073

(597 – 1584)

CMI

390

38,9

(25,3 – 58,8)

76,0

(54,7 - 104)

1074

(783 - 1502)

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

805

390

274

805

390

28,7

(2,9 – 46,3)

30.9

(18,7 – 45,5)

23,1

(6,1 – 50,3)

37,4

(8,7 – 58,9)

38,9

(25,3 – 58,8)

182

(134 - 280)

176

(127 - 227)

132

(84,2 – 225)

76,5

(49,4 - 114)

76,0

(54,7 - 104)

1376

(728 - 1998)

1390

(1039 - 1895)

1109

(588 – 1938)

1073

(597 – 1584)

1074

(783 - 1502)

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

805

390

274

805

390

28,7

(2,9 – 46,3)

30.9

(18,7 – 45,5)

23,1

(6,1 – 50,3)

37,4

(8,7 – 58,9)

38,9

(25,3 – 58,8)

182

(134 - 280)

176

(127 - 227)

132

(84,2 – 225)

76,5

(49,4 - 114)

76,0

(54,7 - 104)

1376

(728 - 1998)

1390

(1039 - 1895)

1109

(588 – 1938)

1073

(597 – 1584)

1074

(783 - 1502)

Schemă de administrare

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

Tipul tumorii primare

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

N

805

390

274

805

390

Cmin,ss (µg/ml)

28,7

(2,9 – 46,3)

30.9

(18,7 – 45,5)

23,1

(6,1 – 50,3)

37,4

(8,7 – 58,9)

38,9

(25,3 – 58,8)

Cmax,ss (µg/ml)

182

(134 - 280)

176

(127 - 227)

132

(84,2 – 225)

76,5

(49,4 - 114)

76,0

(54,7 - 104)

ASCss, 0-21 zile (µg.zi/ml)

1376

(728 - 1998)

1390

(1039 - 1895)

1109

(588 – 1938)

1073

(597 – 1584)

1074

(783 - 1502)

 

Tabelul 15 Valorile parametrilor de expunere prezise conform farmacocineticii populaţionale la starea de echilibru (mediana se află între percentilele 5 - 95) pentru administrarea Herceptin i.v. la pacienţi cu CMM, CMI şi CGA

 

Schemă de administrare Tipul tumorii primare N Cmin,ss (µg/ml) Cmax,ss (µg/ml) ASCss, 0-21 zile (µg.zi/ml) Timpul pâna la starea de echilibru*** (săptămâna)

CMM

805

44,2

(1,8 – 85,4)

179

(123 - 266)

1736

(618 - 2756)

12

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

CMI

390

53,8

(28,7 – 85,8)

184

(134 - 247)

1927

(1332 -2771)

15

CGA

274

32,9

(6,1 – 88,9)

131

(72,5 -251)

1338

(557 - 2875)

9

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

805

63,1

(11,7 - 107)

107

(54,2 - 164)

1710

(581 - 2715)

12

CMI

390

72.6

(46 - 109)

115

(82,6 - 160)

1893

(1309 -2734)

14

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

805

390

274

805

390

44,2

(1,8 – 85,4)

53,8

(28,7 – 85,8)

32,9

(6,1 – 88,9)

63,1

(11,7 - 107)

72.6

(46 - 109)

179

(123 - 266)

184

(134 - 247)

131

(72,5 -251)

107

(54,2 - 164)

115

(82,6 - 160)

1736

(618 - 2756)

1927

(1332 -2771)

1338

(557 - 2875)

1710

(581 - 2715)

1893

(1309 -2734)

12

15

9

12

14

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

805

390

274

805

390

44,2

(1,8 – 85,4)

53,8

(28,7 – 85,8)

32,9

(6,1 – 88,9)

63,1

(11,7 - 107)

72.6

(46 - 109)

179

(123 - 266)

184

(134 - 247)

131

(72,5 -251)

107

(54,2 - 164)

115

(82,6 - 160)

1736

(618 - 2756)

1927

(1332 -2771)

1338

(557 - 2875)

1710

(581 - 2715)

1893

(1309 -2734)

12

15

9

12

14

Schemă de administrare

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

Tipul tumorii primare

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

N

805

390

274

805

390

Cmin,ss (µg/ml)

44,2

(1,8 – 85,4)

53,8

(28,7 – 85,8)

32,9

(6,1 – 88,9)

63,1

(11,7 - 107)

72.6

(46 - 109)

Cmax,ss (µg/ml)

179

(123 - 266)

184

(134 - 247)

131

(72,5 -251)

107

(54,2 - 164)

115

(82,6 - 160)

ASCss, 0-21 zile (µg.zi/ml)

1736

(618 - 2756)

1927

(1332 -2771)

1338

(557 - 2875)

1710

(581 - 2715)

1893

(1309 -2734)

Timpul pâna la starea de echilibru*** (săptămâna)

12

15

9

12

14

 

*Cmin,ss – Cmin la starea de echilibru

**Cmax,ss = Cmax la starea de echilibru

***timpul până la 90% din starea de echilibru

 

Tabelul 16 Valorile parametrilor de expunere prezise conform farmacocineticii populaţionale la starea de echilibru pentru schemele de tratament cu Herceptin i.v. la pacienţi cu CMM, CMI şi CGA

 

Schemă de administrare Tipul tumorii primare N Limitele Cl total între Cmax,ss şi Cmin,ss (l/zi) Limitele t1/2 între Cmax,ss şi Cmin,ss (zi)

CMM

805

0,183 - 0,302

15,1 - 23,3

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

CMI

390

0,158 - 0,253

17,5 – 26,6

CGA

274

0,189 - 0,337

12,6 - 20,6

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

805

0,213 - 0,259

17,2 - 20,4

CMI

390

0,184 - 0,221

19,7 - 23,2

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

805

390

274

805

390

0,183 - 0,302

0,158 - 0,253

0,189 - 0,337

0,213 - 0,259

0,184 - 0,221

15,1 - 23,3

17,5 – 26,6

12,6 - 20,6

17,2 - 20,4

19,7 - 23,2

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

805

390

274

805

390

0,183 - 0,302

0,158 - 0,253

0,189 - 0,337

0,213 - 0,259

0,184 - 0,221

15,1 - 23,3

17,5 – 26,6

12,6 - 20,6

17,2 - 20,4

19,7 - 23,2

Schemă de administrare

8 mg/kg +

6 mg/kg la fiecare trei săptămâni

4 mg/kg +

2 mg/kg săptămânal

Tipul tumorii primare

CMM

CMI

CGA

CMM

CMI

N

805

390

274

805

390

Limitele Cl total între Cmax,ss şi Cmin,ss (l/zi)

0,183 - 0,302

0,158 - 0,253

0,189 - 0,337

0,213 - 0,259

0,184 - 0,221

Limitele t1/2 între Cmax,ss şi Cmin,ss (zi)

15,1 - 23,3

17,5 – 26,6

12,6 - 20,6

17,2 - 20,4

19,7 - 23,2

 

Perioada de eliminare a trastuzumab

 

Perioada de eliminare a trastuzumab a fost evaluată după administrarea intravenoasă săptămânală sau la fiecare trei săptămâni, folosind modelul de farmacocinetică populaţională. Rezultatele acestor simulări indică faptul că cel puţin 95% dintre pacienţi vor atinge concentraţii < 1 μg/ml (aproximativ 3% din valorile Cmin,ss prezise conform criteriilor populaţionale, sau eliminare în proporţie de 97%) la 7 luni.

 

Antigen liber circulant

 

Analizele exploratorii ale covariabilelor au sugerat că pacienţii cu o valoare mai mare a antigenului liber HER2-ECD (SHED) au prezentat un clearance non-linear mai rapid (Km mai mică) (p < 0,001). Nu există nicio corelaţie între antigenul liber şi valorile SGOT/AST; o parte a efectului antigenului liber asupra clearance-ului se poate explica prin valorile SGOT/AST.

Nu există date privind valoarea domeniului extracelular circulant al receptorului HER2 (antigen liber) din plasma pacienţilor cu cancer gastric.

 

 

Referințe

Sumarul Caracteristicilor Produsului, Agenția Europeană a Medicamentului, http://www.ema.europa.eu/docs/ro_RO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000278/WC500074922.pdf

 

Sunteți pe cale să părăsiți website-ul rocheplus.ro spre un alt website oferit ca resursă suplimentară. Roche nu este responsabil și nu deține controlul pentru conținutul acestor website-uri.