Perjeta ▼ este un anticorp monoclonal umanizat recombinant, care acţionează în mod specific în domeniul de dimerizare extracelular (subdomeniul II) al proteinei receptorului 2 al factorului de creştere epidermal uman (HER2) şi, prin urmare, blochează heterodimerizarea ligand-dependentă a HER2 cu alţi membri ai familiei HER, inclusiv EGFR, HER3 şi HER4.

N/A

Indicaţii

 

Perjeta (pertuzumab) este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab şi docetaxel la pacienţii adulţi cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.

Perjeta este indicat în asociere cu trastuzumab şi chimioterapie pentru tratamentul neoadjuvant al pacienţilor adulţi cu neoplasm mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc înalt de recurenţă .

 

Perjeta este un anticorp monoclonal umanizat recombinant, care acţionează în mod specific în domeniul de dimerizare extracelular (subdomeniul II) al proteinei receptorului 2 al factorului de creştere epidermal uman (HER2) şi, prin urmare, blochează heterodimerizarea ligand-dependentă a HER2 cu alţi membri ai familiei HER, inclusiv EGFR, HER3 şi HER4. Ca urmare, Perjeta inhibă semnalizarea intracelulară iniţiată de liganzi prin două căi de semnalizare importante, protein kinaza - activată de mitogeni (MAP) şi fosfoinositol 3- kinaza (PI3K). Inhibarea acestor căi de semnalizare poate avea ca efect oprirea creşterii celulelor şi, respectiv apoptoza. În plus, Perjeta mediază citotoxicitatea mediată celular dependentă de anticorpi (ADCC).

 

În timp ce Perjeta administrată individual a inhibat proliferarea celulelor tumorale umane, asocierea de Perjeta cu trastuzumab a majorat semnificativ activitatea antitumorală în modele de xenogrefă cu HER2 exprimat în exces.

 

Doze şi mod de administrare

 

Perjeta se eliberează pe bază de prescripţie medicală restrictivă, iar tratamentul trebuie iniţiat numai sub supravegherea unui medic cu experienţă în administrarea medicamentelor antineoplazice. Perjeta trebuie administrat de către personal medical specializat în controlul anafilaxiei şi într-un spaţiu în care sunt disponibile imediat facilităţi complete de resuscitare.

 

Pacienţii trataţi cu Perjeta trebuie să aibă un status al tumorii HER2-pozitiv, definit printr-un scor 3+ determinat prin imunohistochimie (IHC) şi/sau un raport ≥ 2,0 evaluat printr-o metodă validată de hibridizare in situ (ISH).

 

Pentru asigurarea acurateţii şi reproductibilităţii rezultatelor, testele trebuie efectuate într-un laborator specializat, care poate asigura validarea procedurilor de testare. Pentru instrucţiuni complete referitoare la performanţa metodei şi interpretare, vă rugăm să consultaţi prospectele testelor validate pentru HER2.

 

Mod de administrare

 

Doza iniţială de încărcare recomandată de Perjeta este de 840 mg administrată sub formă de perfuzie intravenoasă pe durata a 60 minute, urmată apoi la fiecare 3 săptămâni de o doză de întreţinere de 420 mg administrată pe o durată de 30 până la 60 minute.

 

Atunci când se administrează cu Perjeta, doza iniţială de încărcare recomandată de trastuzumab este de 8 mg/kg greutate corporală administrată sub formă de perfuzie intravenoasă, urmată apoi la fiecare 3 săptămâni de o doză de întreţinere de 6 mg/kg greutate corporală.

 

Atunci când se administrează cu Perjeta, doza iniţială recomandată de docetaxel este de 75 mg/m2, administrată apoi după o schemă de tratament la 3 săptămâni. Doza de docetaxel poate fi crescută la 100 mg/m2 în ciclurile ulterioare dacă doza iniţială este bine tolerată.

Medicamentele trebuie administrate consecutiv. Perjeta şi trastuzumab se pot administra în orice ordine. Dacă pacientului i se administrează docetaxel, acesta trebuie administrat după Perjeta şi trastuzumab. Se recomandă o perioadă de supraveghere de 30 până la 60 minute după fiecare perfuzie cu Perjeta şi înainte de începerea oricărei perfuzii ulterioare de trastuzumab sau docetaxel.

 

Neoplasm mamar metastazat

 

Pacienţii trebuie trataţi cu Perjeta până la apariţia progresiei bolii sau până la toxicitate inacceptabilă.

 

Tratamentul neoadjuvant în neoplasmul mamar

 

Perjeta trebuie administrat pentru 3 până la 6 cicluri terapeutice, în asociere cu tratament neoadjuvant cu trastuzumab şi chimioterapie, în cadrul schemei de tratament pentru neoplasmul mamar incipient.

 

După intervenţia chirurgicală, pacienţii trebuie trataţi cu tratament adjuvant cu trastuzumab pentru a încheia 1 an de tratament

 

Doze omise sau întârziate

 

Dacă intervalul de timp dintre două perfuzii consecutive este mai mic de 6 săptămâni, trebuie administrată cât mai repede posibil doza de 420 mg de Perjeta fără să tineţi cont de următoarea doză planificată.

 

Dacă intervalul de timp dintre două perfuzii consecutive este de 6 săptămâni sau mai mare, trebuie readministrată doza iniţială de încărcare de 840 mg Perjeta sub formă de perfuzie intravenoasă pe durata a 60 minute, urmată apoi la fiecare 3 săptămâni de o doză de întreţinere de 420 mg administrată pe o durată de 30 până la 60 minute.

 

Modificarea dozei

 

Nu este recomandată reducerea dozei de Perjeta.

 

Pacienţii pot continua tratamentul în timpul perioadelor de mielosupresie reversibilă indusă de chimioterapie, dar în tot acest timp trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea complicaţiilor neutropeniei. Pentru informaţii privind modificările dozei de docetaxel, a se vedea Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) pentru docetaxel. În cazul tratamentului cu trastuzumab, nu este recomandată reducerea dozei, a se vedea Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) pentru trastuzumab. Dacă se întrerupe tratamentul cu trastuzumab, trebuie întrerupt şi tratamentul cu Perjeta. Dacă se întrerupe tratamentul cu docetaxel, tratamentul cu Perjeta şi trastuzumab poate continua până la apariţia progresiei bolii sau până la toxicitate inacceptabilă.

 

Disfuncţie ventriculară stângă

 

Tratamentul cu Perjeta şi trastuzumab trebuie întrerupt pentru cel puţin 3 săptămâni în oricare dintre următoarele situaţii:

  • semne şi simptome sugestive de insuficienţă cardiacă congestivă (administrarea de Perjeta trebuie întreruptă dacă este confirmată insuficienţă cardiacă simptomatică)
  • scădere a fracţiei de ejecţie ventriculară stângă (FEVS) sub 40 %
  • FEVS cuprinsă între 40% şi 45% asociată cu o scădere de ≥ 10% puncte sub valorile anterioare tratamentului.

Administrarea de Perjeta şi trastuzumab poate fi reluată dacă FEVS a revenit la o valoare > 45% sau cuprinsă în intervalul 40-45% asociată cu < 10% puncte sub valoarea anterioară tratamentului.  În cazul în care, după o evaluare repetată în termen de aproximativ 3 săptămâni, valoarea FEVS nu se îmbunătăţeşte sau continuă să scadă, trebuie luată serios în considerare întreruperea definitivă a tratamentului cu Perjeta şi trastuzumab, cu excepţia cazului în care beneficiile pentru fiecare pacient în parte sunt considerate mai importante decât riscurile.

 

Reacţii la administrarea perfuziei

 

Viteza de perfuzie poate fi încetinită sau perfuzia întreruptă dacă pacientul manifestă o reacţie la administrarea perfuziei. Perfuzia poate fi reluată atunci când simptomele dispar. De asemenea, tratamentul incluzând oxigen, beta-agonişti, antihistaminice, fluide cu administrare rapidă i.v. şi antipiretice poate contribui la ameliorarea simptomelor. Perfuzia trebuie întreruptă imediat dacă pacientul prezintă o reacţie adversă de grad 4 NCI-CTC (anafilaxie), bronhospasm sau sindrom de detresă respiratorie acută.

 

Vârstnici

 

Sunt disponibile date limitate privind siguranţa şi eficacitatea pertuzumabului la pacienţii cu vârsta ≥ 65 de ani. Nu au fost observate diferenţe semnificative privind siguranţa şi eficacitatea pertuzumabului între pacienţii vârstnici cu vârsta cuprinsă între 65 şi 75 de ani şi pacienţii adulţi cu vârsta < 65 de ani. Nu este necesară ajustarea dozei la populaţia vârstnică ≥ 65 de ani. Sunt disponibile foarte puţine date referitoare la pacienţii cu vârsta > 75 de ani.

 

Pacienţi cu insuficienţă renală

 

Nu sunt necesare ajustări ale dozelor de Perjeta la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. Nu se pot face recomandări în ceea ce priveşte dozele pentru pacienţii cu insuficienţă renală severă, din cauza datelor limitate de farmacocinetică disponibile.

 

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

 

Siguranţa şi eficacitatea Perjeta la pacienţii cu insuficienţă hepatică nu a fost studiată. Nu se pot face recomandări specifice în ceea ce priveşte dozele.

 

Copii şi adolescenţi

 

Siguranţa şi eficacitatea administrării Perjeta la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Nu există date relevante privind utilizarea Perjeta la copii şi adolescenţi în indicaţia de neoplasm mamar metastatic.

 

Mod de administrare

 

Perjeta se administrează prin perfuzie intravenoasă. Aceasta nu trebuie administrată prin injecţie intravenoasă rapidă sau în bolus. Pentru doza iniţială, se recomandă o durată a perfuziei de 60 de minute. Dacă prima perfuzie este bine tolerată, următoarele perfuzii se pot administra pe o durată de 30 minute până la 60 minute.

 

Referinţe

Sumarul Caracteristicilor Produsului, Agenţia Europeană a Medicamentului, www.ema.europa.eu/docs/ro_RO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002547/WC500140980.pdf

Informații suplimentare

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Sunteți pe cale să părăsiți website-ul rocheplus.ro spre un alt website oferit ca resursă suplimentară. Roche nu este responsabil și nu deține controlul pentru conținutul acestor website-uri.