In the international, multicentre, single-arm, open-label, 2-cohort study ERIVANCE BCC, the efficacy and safety of the oral hedgehog signaling pathway inhibitor.

Clinical use:

The indication is granted market authorization based on objective response rate (ORR) demonstrated in a single-arm Phase II trial. Overall survival (OS) benefit in a single-arm trial cannot be confirmed.

In the pivotal trial, the majority of the clinical responses occurred within 16 weeks. Benefit of continued treatment should be regularly assessed, with the optimal duration of therapy varying for each individual patient.

Distribution Restrictions: ERIVEDGE is only available through a controlled distribution program called the ERIVEDGE Pregnancy Prevention Program (EPPP). For more information please contact the EPPP at 1-888-748-8926 or log onto rocheproplus.ca/en/products-resources/erivedge.html.

Geriatrics (≥65 years of age): Elderly patients should be treated with caution and monitored for adverse events.

Pediatrics (<18 years of age): The safety and efficacy of ERIVEDGE in pediatric patients has not been established. Irreversible premature fusion of the epiphyses and precocious puberty have been reported in pediatric patients exposed to ERIVEDGE. Premature fusion can progress after discontinuation of treatment. Due to safety concerns ERIVEDGE is contraindicated in children and adolescents aged below 18 years.

 

Contraindications:

Female patients who are pregnant or at risk of becoming pregnant

Breastfeeding female patients

Female patients of childbearing potential (FCBP) and male patients who do not comply with the ERIVEDGE Pregnancy Prevention Program

Children and adolescents aged less than 18 years of age

Patients who are hypersensitive to vismodegib or to any ingredient in the formulation

Most serious warnings and precautions:

Embryo-fetal death or severe birth defects: Can cause severe malformations, including craniofacial anomalies, midline defects and limb defects when administered to a female who is pregnant. Must not be used during pregnancy.

Effects on post-natal development: Irreversible premature fusion of the epiphyses (EPF) and precocious puberty have been reported in pediatric patients exposed to ERIVEDGE. In some cases of EPF, fusion progressed after drug discontinuation.

Renal impairment: The safety and efficacy of ERIVEDGE in patients with severe renal impairment have not been studied. No dedicated clinical studies have been conducted to evaluate the effect of mild, moderate and severe renal impairment on the pharmacokinetics of vismodegib.

Hepatic impairment: ERIVEDGE is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment since limited data are available in these patients. ERIVEDGE should be used with caution in patients with mild and moderate hepatic impairment.

Other relevant warnings and precautions:

Effects on post-natal development

Blood donation: Patients must not donate blood while on treatment and for 24 months after discontinuation

Patients with advanced BCC (aBCC) have an increased risk of developing cutaneous squamous cell carcinoma (cuSCC). Cases of cuSCC have been reported in aBCC patients treated with ERIVEDGE. All patients should be monitored routinely while taking ERIVEDGE

Cardiovascular-related events

Decreased appetite, decreased weight and dehydration

Electrolyte abnormalities

Hepatotoxicity

Patients with a history of pancreatitis or gallbladder disease

Gastrointestinal-related events

Anaemia and lymphopenia

Grade 1 hypersensitivity

Arthralgia, back pain, muscle spasms, fractures, and elevated creatine phospohokinase (CPK) measurements reported

Syncope, dysgeusia and ageusia

Psychiatric disorders

Renal disorders and cases of renal failure have been observed in patients treated with ERIVEDGE

Amenorrhea has been observed in clinical trials in 30% of FCBP (Female of Childbearing Potential). Potential to impair fertility in patients

Blood work monitoring

 

For more information:

Please consult the Product Monograph for important information relating to warnings and precautions, adverse reactions, drug interactions, and dosing information that has not been discussed in this piece.

 

The Product Monograph is also available by calling us at 1-888-762-4388.

Proprietăţi farmacocinetice

 

O analiză farmacocinetică a populaţiei a fost realizată cu date provenind de la 481 pacienţi pe parcursul diferitelor studii clinice (de fază I, II şi III) cu diverse tipuri de tumori maligne avansate, care au fost trataţi cu Perjeta în monoterapie sau în asociere, cu doze cuprinse între 2 şi 25 mg/kg administrate la fiecare 3 săptămâni sub formă de perfuzie intravenoasă pe durata a 30-60 minute.

 

Absorbţie

 

Perjeta se administrează sub formă de pefuzie intravenoasă. Nu au fost efectuate studii cu o altă cale de administrare.

 

Distribuţie

 

În toate studiile clinice, volumul de distribuţie în compartimentul central (Vc) şi periferic (Vp) la pacientul caracteristic a fost de 3,11 litri respectiv 2,46 litri.

 

Metabolizare

 

Metabolismul Perjeta nu a fost studiat în mod direct. Anticorpii sunt eliminaţi în principal prin catabolism.

 

Eliminare

 

Clearance-ul mediu (Cl) al Perjeta a fost de 0,235 litri/zi şi timpul de înjumătăţire mediu a fost de 18 zile.

 

Linearitate/Non-linearitate

 

Perjeta a prezentat o farmacocinetică liniară în intervalul de doze recomandate.

 

Vârstnici

 

Pe baza analizelor de farmacocinetică a populaţiei, nu a fost observată nicio diferenţă semnificativă în farmacocinetica Perjeta între pacienţi cu vârsta < 65 ani (n=306) şi pacienţi cu vârsta ≥ 65 ani (n=175).

 

Pacienţi cu insuficienţă renală

 

Nu s-a efectuat niciun studiu clinic pentru Perjeta dedicat pacienţilor cu insuficienţă renală. Pe baza rezultatelor din analiza farmacocinetică populaţională, expunerea la Perjeta a pacienţilor cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei [Clcr] 60 până la 90 ml/min, N = 200) şi insuficienţă renală moderată (Clcr 30 până la 60 ml/min, N = 71) a fost similară cu cea a pacienţilor cu funcţie renală normală (Clcr mai mare de 90 ml/min, N = 200). Nu s-a observat nicio relaţie liniară între Clcr şi expunerea la Perjeta în afara intervalului (27 până la 244 ml/min) al Clcr.

 

Alte grupe speciale de pacienţi

 

Analiza farmacocinetică populaţională nu a sugerat diferenţe farmacocinetice în funcţie de vârstă, sex şi origine etnică (japoneză versus non-japoneză). Concentraţia plasmatică iniţială a albuminei şi greutatea corporală non-adipoasă au fost covariabilele cele mai importante care au influenţat Cl. Cl a scăzut la pacienţii cu concentraţii plasmatice iniţiale mai mari ale albuminei şi a crescut la pacienţii cu greutate corporală non-adipoasă mai mare. Cu toate acestea, analizele de sensibilitate efectuate la doza recomandată şi după schema de tratament a Perjeta, au arătat că, la valorile extreme ale acestor două covariabile, nu a existat o influenţă semnificativă asupra capacităţii de a atinge concentraţiile plasmatice ţintă ale stării de echilibru, identificate în modelele preclinice de xenogrefe tumorale. Prin urmare, nu este necesar să se ajusteze dozele de Perjeta pe baza acestor covariabile. Rezultatele PK ale pertuzumabului în studiul NEOSPHERE sunt concordante cu predicţiile din modelul populaţional PK anterior.

 

Date preclinice de siguranţă

 

Nu s-au efectuat studii specifice de fertilitate la animale care să evalueze efectul pertuzumabului. Din studiile de toxicitate cu doză repetată efectuate la maimuţe cynomolgus, nu poate fi stabilită o concluzie definitivă referitoare la efectele adverse asupra organelor de reproducere masculine.

 

Au fost efectuate studii de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la maimuţe cynomolgus gestante (de la ziua de gestaţie (GD) 19 până la GD 50), la doze iniţiale de 30 până la 150 mg/kg, urmate de, doze administrate de două ori pe săptămână de 10 până la 100 mg/kg. Aceste nivele de dozare au dus la expuneri relevante clinic de 2,5 până la de 20 de ori mai mari decât doza recomandată la oameni, pe baza Cmax. Administrarea intravenoasă de pertuzumab în perioada dintre GD19 şi GD50, (perioada de organogeneză) a fost embriotoxică, cu creşteri ale numărului de decese embrio-fetale dependente de doză între GD25 şi GD70. Incidenţele de pierdere embriofetală au fost de 33, 50 şi 85% la maimuţele femele gestante tratate cu pertuzumab de două ori pe săptămână în doze de 10, 30 respectiv 100 mg/kg (de 2,5 până la 20 de ori mai mare decât doza recomandată la oameni, pe baza Cmax). La operaţia cezariană de la GD100 s-au identificat în toate grupurile de tratament şi la toate dozele de pertuzumab, oligohidramnios, greutăţi relative scăzute ale plămânilor şi rinichilor şi hipoplazie renală, evidenţiată la analiza microscopică, corelată cu o dezvoltare renală întârziată. În plus, corelat cu restricţiile de creştere fetală, s-au observat, secundar oligohidramniosului, hipoplazie pulmonară (1 din 6 în grupul de 30 mg/kg şi 1 din 2 în grupul de 100 mg/kg), defecte de sept ventricular (1 din 6 în grupul de 30 mg/kg), perete ventricular subţire (1 din 2 în grupul de 100 mg/kg) şi defecte scheletice minore (externe - 3 din 6 în grupul de 30 mg/kg). Expunerea la pertuzumab s-a observat la puii provenind din toate grupurile de tratament, la niveluri cuprinse între 29% şi 40% din concentraţiile plasmatice maternale la GD100.

 

În cazul maimuţelor cynomolgus, administrarea intravenoasă de pertuzumab o dată pe săptămână, în doze de până la 150 mg/kg/doză a fost în general bine tolerată. Începând de la doze de 15 mg/kg şi mai mari s-a observat apariţia diareei, uşoară, intermitentă, asociată tratamentului. Într-un subgrup de maimuţe, administrarea cronică (7 - 26 doze pe săptămână) a dus la episoade de diaree secretorie severă. Diareea a fost tratată (cu excepţia eutanasierii unui animal, 50 mg/kg/doză), cu tratament de susţinere adecvat, inclusiv tratament intravenos de substituţie cu lichide.

 

Referinţe

Sumarul Caracteristicilor Produsului, Agenţia Europeană a Medicamentului, ://www.ema.europa.eu/docs/ro_RO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002547/WC500140980.pdf

Informații suplimentare

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Sunteți pe cale să părăsiți website-ul rocheplus.ro spre un alt website oferit ca resursă suplimentară. Roche nu este responsabil și nu deține controlul pentru conținutul acestor website-uri.